Arabic Bulgarian Chinese Deutsch Dutch English Espanol Francais Greek Hindi Italiano Japanese Magyar Polski
Portugues Romana Russian Turkish Ukrainian
News  -  Calendar  -  Call for Papers  -  Studies & Position Papers  -  Acta Astronautica  -  Commissions  -  Study Groups
Path of current page Home arrow Multilingual arrow IAA in Brief arrow Malaysian arrow Brief Monday, 06 April 2020
Site Search
Brief Print

IAA Secara Ringkas


Ditubuhkan: 16 Ogos 1960, Stokholm, Sweden, sewaktu Kongres Astronautik Antarabangsa ke -11, oleh Theodore Von Karman.  Statut diubah:  1963, 1965, 1969, 1983, 1987 dan 1998, NGO bebas yang di iktiraf oleh PBB pada 1996. 

Matlamat:  Menggalakkan pembangunan bidang astronautik untuk tujuan awam; mengiktiraf individu yang menyumbang kepada bidang sains atau teknologi yang berkaitan; menyediakan program melalui ahli yang menyumbang kepada usaha antarabangsa; kerjasama antarabangsa dalam kemajuan sains aeroangkasa.

Struktur:  Mesyuarat berkala  (setiap dua tahun).  Lembaga Amanah (dua kali setahun), terdiri daripada Presiden; empat Naib Presiden dan 28 Pemegang Amanah, tujuh dari setiap seksyen: Sains Asas, Sains Kejuruteraan, Sains Hayat dan Sains Sosial.

Aktiviti:  Menggalak kerjasama saintifik antarabangsa melalui simposium dan mesyuarat dan usaha enam komisen khas; Sains Fizik Angkasa, Sains Hayat Angkasa, Pembangunan Teknologi dan Sistem Angkasa, Operasi dan Penggunaan Sistem Angkasa, Polisi, Perundangan dan Ekonomi Angkasa, Angkasa dan Masyarakat, Budaya dan Pendidikan.  Inisiatif utama Akademi ialah pembangunan siri penulisan “Cosmic Studies’ dan kertas kerja pendirian Akademi dalam beberapa aspek usaha bersama antarabangsa dalam penerokaan dan habitasi sistem suria dan seterusnya; serpihan angkasa, satelit kecil, deklarasi Prinsip Aktiviti Atas Pengesanan Kehidupan Luar Bumi, Keselamatan dan Pengoperasian Suit EVA, Misi Satelit Sains Kos Rendah, Penerokaan Bulan dan Marikh, Langkah Lanjut Meneroka Angkasa Lepas, Angkasa untuk Promosi Keamanan, Pengurusan Trafik Angkasa, Pengurusan Ilmu dalam Aktiviti Angkasa, Misi Pencerapan Bumi Kos Efektif.

Acara:  Penubuhan Kerjasama dengan akademi-akademi kebangsaan: : Royal Swedish Academy of Sciences (1985), Austrian Academy of Sciences (1986, 1993), French Academy of Sciences (1988, 2001), Finnish Academy of Sciences (1988), Indian Academy of Sciences (1990), Spanish Academy of Sciences (1989), German Academy of Sciences (1990), Netherlands (1990), Canadian Academy of Sciences (1991), U.S. Academy of Sciences (1992, 2002), US Academy of Engineering (1992, 2002), Israel Academy of Sciences and Humanities (1994), Norwegian Academy of Science and Letters (1995), Chinese Academy of Sciences (1996), Academy of Sciences of Turin (1997), Australian Academy of Sciences (1998), the Royal Netherlands Academy of Art and Sciences (1999), Brazilian Academy of Sciences (2000), US Institute of Medicine (2002). 
 

Penerbitan: Akta Astronautika (bulanan) Bahasa Inggeris; IAA  e-newsletter; Prosiding Symposia, Buku Tahunan, Kamus dan CD-ROM dalam 16 bahasa, Berita Mingguan, Kertas Kerja Pendirian dan Kajian Kosmik. Kertas Kerja Saintifik, Pangkalan Data           di Website IAA.


Keahlian:  Ahli Penuh dan Bersekutu (aktif 1213) dalam empat seksyen Amanah; Ahli Kehormat (5); ahli dari 75 negara:
- Africa: Algeria, Burkina Faso, Congo, Egypt, Ethiopia, Ivory Coast, Morocco, Nigeria, Senegal, Tunisia.
- Americas: Argentina, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Columbia, Cuba, Mexico, Uruguay, USA, Venezuela.
- Asia: Bahrain, China, India, Indonesia, Israel, Japan, Korea, Kuwait, Malaysia, Mongolia, Pakistan, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Syria, Thailand.
- Australia: Australia.
- Europe: Armenia, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Rep., Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Rumania, Russia, Serbia Montenegro, Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, Ukraine. 

 
Dictionaries  -  Prog. Cttee  -  Paper Database  -  Site Map  -  Contact Us