Arabic Bulgarian Chinese Deutsch Dutch English Espanol Francais Greek Hindi Italiano Japanese Magyar Polski
Portugues Romana Russian Turkish Ukrainian
News  -  Calendar  -  Call for Papers  -  Studies & Position Papers  -  Acta Astronautica  -  Commissions  -  Study Groups
Path of current page Home arrow Multilingual arrow IAA in Brief arrow Polski arrow Brief Sunday, 05 April 2020
Site Search
Brief Print

 

IAA w skrócie

Założona 16 sierpnia 1960 w Sztokholmie w Szwecji, podczas 11-tego Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego przez Theodore Von Karmana. Statut uaktualniano w latach: 1963, 1965, 1969, 1983, 1987 i w 1998. Niezależna pozarządowa organizacja uznana przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1996.

Struktura organizacyjna: Zgromadzenie Członków (zebrania co dwa lata). Zarząd (zbiera się dwa razy w roku) składa się z: Przewodniczącego; czterech wiceprzewodniczących i dwudziestu ośmiu członków, po siedmiu z każdej Sekcji: Nauki Podstawowe, Nauki Techniczne, Nauki o Życiu, Nauki Społeczne.

Obecny Przewodniczący: Dr Madhavan Nair, Indie.

Były Przewodniczący: Prof. Edward C. Stone, USA.

Wiceprzewodniczący:

Mr Yannick d'Escatha, Francja;

Dr. Hiroki Matsuo, Japonia;

Prof Anatoly Perminov, Russia.

Prof Liu Jiyuan, China.

Sekretarz Generalny: Dr. Jean-Michel Contant, Francja.

 

Cele działania:

1. Wspieranie rozwoju astronautyki dla celów pokojowych;

2. Uznanie osób, które wyróżniają się w odpowiednich dziedzinach nauki i technologii;

3. Opracowanie programu w ramach którego członkowie mogą wnosid wkład do międzynarodowych przedsięwzięd;

4. Współpraca w rozwoju nauk lotniczo-kosmicznych.

 

Działalnośd: Wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej poprzez organizowanie sympozjów naukowych i spotkao oraz praca w sześciu specjalistycznych komisjach:

- Nauk z zakresu fizyki przestrzeni kosmicznej,

- Nauk o życiu w kosmosie,

- Technologii i rozwoju systemów kosmicznych,

- Operacji i wykorzystania systemów kosmicznych,

- Polityki, prawa i ekonomii kosmicznej,

- Kosmosu i kultury społecznej oraz edukacji.

 

Największą inicjatywą Akademii jest opracowanie serii „Kosmicznych Studiów” i „Referatów poglądowych” w zakresie wielu aspektów współpracy międzynarodowej; w zakresie przedsięwzięd dotyczących:

- eksploracji i zasiedlania Układu Słonecznego i dalszej przestrzeni kosmicznej;

- "śmieci kosmicznych",

- małych satelitów,

- deklaracji Zasad Postępowania w Przypadku Wykrycia Pozaziemskich Cywilizacji,

- bezpieczeostwa pracy na zewnątrz statku kosmicznego i interoperacyjności skafandrów kosmicznych,

- tanich misji satelitów badawczych,

- badania Księżyca i Marsa,

- następnych kroków badania dalekiej przestrzeni kosmicznej,

- promowanie pokoju poprzez badania kosmiczne,

- zarządzania ruchem w przestrzeni kosmicznej,

- zarządzania wiedzą w działalnościach kosmicznych,

- efektywnych kosztowo misji satelitarnych obserwacji Ziemi.

 

Wydarzenia: Ustanowienie współpracy z narodowymi akademiami: Królewską Akademią Nauk Szwecji (1985), Austriacką Akademią Nauk (1986, 1993), Akademią Nauk Instytutu Francji (1988, 2001), Akademią Finlandii (1988), Akademią Nauk Indii (1990), Królewską Akademią Nauk Hiszpanii (1989), Akademią Nauk Niemiec (1990), Królestwem Holandii (1990), Królewskim Stowarzyszeniem Akademii Sztuk, Nauk Humanistycznych i Ścisłych Kanady (1991), Amerykaoską Krajową Akademią Nauk Ścisłych (1992, 2002), Amerykaoską Krajową Akademią Nauk Technicznych (1992, 2002), Izraelska Akademia Nauk Ścisłych i Humanistycznych (1994), Norweską Akademią Nauk i Literatury (1995), Chioską Akademią Nauk (1996), Akademia Nauk Turynu (1997), Australijską Akademią Nauk (1998), Królewską Holenderską Akademią Sztuk i Nauk (1999), Brazylijską Akademią Nauk (2000), Amerykaoskim Krajowym Instytutem Medycznym (2002).

 

Publikacje: Acta Astronautica (miesięcznik) publikowany w języku angielskim; IAA e-newsletter; Materiały Konferencyjne, Rocznik, Słownik oraz CD-ROM w 16 językach, Tygodnik, Referaty Poglądowe, Studia nt. Astronautyki, Internetowa Baza Danych Referatów IAA.

 

Członkowie: Członkowie zwyczajni i korespondenci (aktywni: 1213) w czterech sekcjach: Członkowie honorowi (5); członkowie z 75 krajów.

- Afryka: Algieria, Burkina Faso, Kongo, Egipt, Etiopia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Maroko, Nigeria, Senegal, Tunezja.

- Ameryki: Argentyna, Boliwia, Brazylia, Kanada, Chile, Columbia, Kuba, Meksyk, Urugwaj, USA, Wenezuela.

- Azja: Armenia, Bahrajn, Chiny, India, Indonezja, Izrael, Japonia, Korea, Kuwejt, Malezja, Mongolia, Pakistan, Arabia Saudyjska, Singapur, Sri Lanka, Syria, Tajlandia.

- Australia: Australia.

- Europa: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy., Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Rumunia, Rosja, Serbia Czarnogóra, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania, Ukraina.

  
PDF version 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dictionaries  -  Prog. Cttee  -  Paper Database  -  Site Map  -  Contact Us