Homepage of the Study Group 3.32

Title of the study: Autonomous Dynamic Trajectory Optimal Control of Launch Vehicles

Chair: Zhengyu Song
Co-Chair: Jean-Marc Astorg
Secretary: Danjun Zhao

Activity:
Study group Proposal
Study group status report, October 2019

Membership:
Biegler Lorenz T.
Chen Weifeng
Liu Xinfu
Nie Rongmei
Shao Zhijiang
Theil Stephan
Wang Cong
Wang Xiaowei
Wen Chih-Yung
Xue Xiaopeng
Zhang Yu